သင့္လုပ္ငန္းကို ေခတ္ႏွင့္အမွီ အင္တာနက္ေပၚမွာေရာက္ေစၿပီး အျခားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အတူ ေအာင္ျမင္မႈရယူမယ္လို႔ ဆုံးျဖတ္လို္က္ၿပီလား?

ဒါဆိုရင္ေတာ့ ဒီအတြက္ေတာ့ စိတ္မပူပါႏွင့္။ သင့္အလုပ္ငန္းရဲ႕ marketing campaign ေတြကို ပိုမိုထိေရာက္ႏိုင္ဖို႔ online ကေန အေထာက္အကူျပဳမယ့္ online marketing campaign ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ေပးေနပါတယ္။ myOpenAds ႏွင့္ ပူးပြဲလုပ္ေဆာင္တဲ့ website ေတြရဲ႕ web page ေပၚတြင္ ေၾကာ္ျငာေတြကို ျပသေပးရာမွာ တစ္လလွ်င္ အႀကိမ္ေရ သန္း ၁၀၀ (သို႔) အႀကိမ္ေပါင္း သိန္း ၁,၀၀၀ ထက္မနည္း ရွိေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိသေလာက္ ဒါဟာ ျမန္မာျပည္မွာ online network တစ္ခုေနႏွင့္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္က အင္တာနက္ သုံးစြဲသူ ရာခိုင္ႏွဳန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေၾကာ္ျငာႏိုင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါတယ္။ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္ကေတာ့ (၀၁)၃၇၃၁၄၉ ႏွင့္ (၀၁)၁၂၂၀၇၅၉ တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

အက်ဥ္း

  • လစဥ္ ေၾကာ္ျငာျပသည့္အေရအတြက္ေပါင္းမွာ သိန္း ၁,၀၀၀ အထက္
  • လစဥ္ သုံးသည့္ လူအေရအတြက္မွာ ၁၀ သိန္း အထက္
  • ျမန္မာျပည္တြင္ နာမည္ႀကီးသည့္ website အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာႏိုင္ျခင္း

So you have decided to venture into online, establish an online presense and looking to grow you business? You might have found your best partner to execute your online marketing campaign. We are the LARGEST online advertising network in Myanmar with more than 100 millions impressions, and 1 million individuals.

Why you would let us manage your advertising campaign?

Reaching the broadest clients with lower costs is not easy. Especially if you are trying to enter into a new market like Myanmar. myOpenware specializes in Burmese/Myanmar market. We know inside-out of the burmese online sites. We can help promote your products, services or sites in Myanmar.

Facts

  • more than 100 millions impressions per month
  • more than 1 millions unique visitors per month
  • top websites in Myanmar work with us

and the number is still growing!

Please fill in the form below